11. DIM SUM SOUP WITH SHRIMPS

55 Kč

7a. Thai chicken soup

50 Kč

27. Bun Cha - Rice noodles with roasted pork

150 Kč

4. Fried breaded shrimps (4pcs)

85 Kč

7c. Thai soup with shrimp

55 Kč

10. DIM SUM SOUP VEGAN

50 Kč

32e. KARI TOFU WITH RICE

150 Kč

18b. Stir-fried rice with beef

135 Kč

18a. Stir-fried rice with chicken

130 Kč

36c. Rice and stir-fried meat with sweet sour sauce with shrimps

160 Kč

12. SALMON SOUP

60 Kč

14. Salad Wakame

80 Kč

1. Fresh summer rolls with shrimps (2pcs)

80 Kč

29. Bun Nem - Rice noodles with spring rolls

150 Kč

23c. Noodle soup Pho with chicken and beef

150 Kč

34a. Rice with bamboo shoots and mushrooms with chicken

140 Kč

34d. Rice with bamboo shoots and mushrooms with duck

180 Kč

35b. Rice and stir-fried meat on lemongrass and chilli with beef

150 Kč

7b. Thai beef soup

50 Kč

23b. Noodle soup Pho with beef

140 Kč

Vietnamese restaurant PhoNem Žižkov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magnam reiciendis fugit autem nisi consectetur, qui reprehenderit ratione soluta earum hic saepe voluptatibus, doloribus debitis aspernatur exercitationem ducimus nemo maiores nesciunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magnam reiciendis fugit autem nisi consectetur, qui reprehenderit ratione soluta earum hic saepe voluptatibus, doloribus debitis aspernatur exercitationem ducimus nemo maiores nesciunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magnam reiciendis fugit autem nisi consectetur, qui reprehenderit ratione soluta earum hic saepe voluptatibus, doloribus debitis aspernatur exercitationem ducimus nemo maiores nesciunt.

Menu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omnis modi id amet quod expedita pariatur, dolor, placeat numquam eum laboriosam porro, sint, dignissimos mollitia labore odit eligendi sunt. Nisi, porro.

Typ výpisu:   blokový tabulkový

80 Kč
2. „Pho“ rice rolls with beef (2pcs)
80 Kč
70 Kč
4. Fried breaded shrimps (4pcs)
85 Kč
85 Kč
50 Kč
7.
70 Kč
80 Kč
50 Kč
50 Kč
55 Kč
45 Kč
10. DIM SUM SOUP VEGAN
50 Kč
11. DIM SUM SOUP WITH SHRIMPS
55 Kč
12. SALMON SOUP
60 Kč
50 Kč
80 Kč
100 Kč
100 Kč
15c. SALÁT S TOFU
95 Kč
15d. SALAD WITH SALMON
130 Kč
110 Kč
130 Kč
135 Kč
150 Kč
150 Kč
17e. STIR-FRIED RICE NOODLE WITH TOFU
130 Kč
130 Kč
135 Kč
150 Kč
18d. Stir-fried rice with duck
150 Kč
18e. STIR-FRIED RICE WITH TOFU
130 Kč
19a. STIR-FRIED RICE NOODLE WITH ????
135 Kč
19b. STIR-FRIED RICE NOODLE WITH BEEF
140 Kč
19c. STIR-FRIED RICE NOODLE WITH SHRIMPS
155 Kč
19d. STIR-FRIED RICE NOODLE WITH DUCK
155 Kč
19e. STIR-FRIED RICE NOODLE WITH TOFU
135 Kč
20b. STIR-FRIED RICE WITH BEEF
135 Kč
20b. THAJ STIR-FRIED RICE WITH BEEF
135 Kč
20c. STIR-FRIED RICE WITH SHRIMPS
155 Kč
20d. STIR-FRIED RICE WITH DUCK
155 Kč
20e. STIR-FRIED RICE WITH TOFU
135 Kč
150 Kč
150 Kč
160 Kč
21d. UDON WITH DUCK
170 Kč
150 Kč
22a. UDON SOUP WITH BEEF
170 Kč
22b. UDON SOUP WITH SEAFOOD
180 Kč
22c. UDON SOUP WITH TOFU
160 Kč
140 Kč
140 Kč
150 Kč
140 Kč
24a. Noodle soup Pho Fushion with chicken
150 Kč
150 Kč
24c. Noodle soup Pho Fushion with shrimps
160 Kč
24d. PHO FUSION WITH TOFU
150 Kč
150 Kč
26. Bun Tom Thai - Thai shrimp noodle soup
150 Kč
150 Kč
150 Kč
150 Kč
GLASS NOODLE FUSHION
150 Kč
30b. GLASS NOODLE FUSHION WITH BEEF
150 Kč
160 Kč
30d. GLASS NOODLE FUSHION WITH TOFU
150 Kč
150 Kč
31b. PAD THAI WITH BEEF
150 Kč
160 Kč
31d. PAD THAI WITH DUCK
170 Kč
150 Kč
160 Kč
160 Kč
180 Kč
190 Kč
150 Kč
33a. UDON CURRY WITH CHICKEN
160 Kč
33b. UDON CURRY WITH BEEF
160 Kč
33c. UDON KARI WITH SHRIMPS
180 Kč
33d. UDON CURRY WITH DUCK
190 Kč
33e. UDON CURRY WITH TOFU
150 Kč
140 Kč
34b. Rice with bamboo shoots and mushrooms with beef
150 Kč
160 Kč
180 Kč
34e. RICE WITH BAMBOO SHOOTS AND MUSHROOMS WITH TOFU
140 Kč
140 Kč
150 Kč
160 Kč
180 Kč
35e. RICE AND STIR-FRIED MEAT ON LEMONGRASS AND CHILLI WITH TOFU
140 Kč
140 Kč
150 Kč
160 Kč
180 Kč
36e. RICE AND STIR-FRIED MEAT SWEET SOUR SAUCE WITH TOFU
140 Kč
37a. RICE WITH GRILLED CHICKEN BREASTS - with bamboo shoots and mushrooms
150 Kč
37b. RICE WITH GRILLED CHICKEN BREASTS - on lemon grass and chilli
150 Kč
150 Kč
38a. RICE WITH GRILLED CHICKEN LEGS - with bamboo shoots and
160 Kč
38b. RICE WITH GRILLED CHICKEN LEGS - on lemongrass and ????
160 Kč
38c. RICE WITH GRILLED CHICKEN LEGS - with sweet sour sauce
160 Kč
39a. RICE AND STIR-FRIED MEAT ON HOT PLATE - with chicken tempura
180 Kč
250 Kč
39c. RICE AND STIR-FRIED MEAT ON HOT PLATE - with shrimps
250 Kč
39d. RICE AND STIR-FRIED MEAT ON HOT PLATE - WITH DUCK
250 Kč
39e. RECE AND STIR-FRIED MEAT ON HOT PLATE - with chicken leg
180 Kč
40. CHICKEN TEMPURA AND STIR-FRIED RICE WITH VEGETABLES
120 Kč
41. SHRIMPS TEMPURA AND STIR-FRIED RICE WITH VEGETABLES
120 Kč
150 Kč
43. STIR-FRIED RICE NOODLES WITH VEGETABLES
120 Kč
44. STIR-FRIED RICE WITH VEGETABLES
120 Kč
70 Kč
80 Kč

Drinks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omnis modi id amet quod expedita pariatur, dolor, placeat numquam eum laboriosam porro, sint, dignissimos mollitia labore odit eligendi sunt. Nisi, porro.

Typ výpisu:   blokový tabulkový

65 Kč
65 Kč
70 Kč
70 Kč
70 Kč
75 Kč
Arizona 0,5l
60 Kč
Thai limonade (mango,lichi,...) 0,35l
60 Kč
Kofola can 0,2l
40 Kč
Coca Cola 0,2l
40 Kč
Sprite 0,2l
40 Kč
Kenley Tonic 0,25l
40 Kč
Kenley Tonic (ginger) 0,25l
40 Kč
Cappy (according to the offer) 0,25l
40 Kč
Bonaqua (still) 0,25l
35 Kč
Bonaqua (sparkling) 0,25l
35 Kč
BIREL 0,5
40 Kč
65 Kč
green tea
50 Kč
Jasmine tea
50 Kč
ginger tea
45 Kč
Black tea
40 Kč
Fruit tea
40 Kč
Beer Draft Budweiser Budvar 10° 0,3l
30 Kč
Beer Draft Budweiser Budvar 10° 0,5l
40 Kč
Bottled beer Saigon 4,9% alc. 0,33l
60 Kč
Bottled beer Saigon 5,0% alc. 0,33l
60 Kč
Beer Tin Pilsner Urquell 4,4% alc. 0,5l
50 Kč
Beer Tin Kozel černý 3,8% alc. 0,5l
40 Kč
Wine by the glass Rulandské 0,2l
80 Kč
Wine by the glass Frankovka 0,2l
80 Kč
Wine bottle Czech Rulandské (white, dry) 0,75l
270 Kč
Wine bottle Czech Ryzlink rýnské (white, semi-dry) 0,75l
270 Kč
Wine bottle Czech Frankovka (red, dry) 0,75l
270 Kč
Wine bottle Czech Carbernet Sauvignon (red, dry) 0,75l
270 Kč
Wine bottle Italy Chardonnay (white, dry) 0,75l
290 Kč
Wine bottle Italy Merlot (red, dry) 0,75l
290 Kč
Wine bottle French Muscat (bílé,polosuché)) 0,75l
290 Kč
Wine bottle French Chardonnay (white, semi-sweet) 0,75l
290 Kč
Wine bottle French Merlot (red, semi-sweet) 0,75l
290 Kč
Sparkling wine Bohemia sekt brut 0,2l
90 Kč
Sparkling wine Bohemia sekt brut 0,37l
150 Kč
Sparkling wine Bohemia sekt brut 0,75l
270 Kč
Whisky 0,04l
75 Kč
Tulllamore dew 0,04l
75 Kč
Jameson 0,04l
75 Kč
Jack Daniels 0,04l
75 Kč
Koňák Hennessy v.s. 0,04l
100 Kč
Rum Captain Morgan Spiced 0,04l
55 Kč
Rum Don papa 0,04l
135 Kč
Rum Havana 3y 0,04l
55 Kč
Rum Bacardi carta blanca 0,04l
60 Kč
Vodka Finská 0,04l
60 Kč
Vodka Rusky standart 0,04l
70 Kč
Gin Beefeater 0,04l
55 Kč
Jagermaister 0,04l
65 Kč
Sake 0,1l
75 Kč